Stad in Cijfers - Databank

Aandeel oppervlakte percelen met economische functie

Oppervlakte percelen met economische functie gedeeld door de totale oppervlakte van percelen in dit gebied. Het gaat om een indeling gebaseerd op "artikel aard". Deze werd onderverdeeld in acht klassen: 1. Appartementen en buildings 2. Huizen en hoeven en bijgebouwen 3. Industrie 4. Opslag 5. Kantoor 6. Commerciële gebouwen 7. Onbebouwd 8. Onbekend