Stad in Cijfers - Databank

Onbebouwde oppervlakte van percelen met appartementsgebouwen (toestand 31/12)