Stad in Cijfers - Databank

Gemiddelde onbebouwde oppervlakte van onbebouwde percelen

Gemiddelde onbebouwde oppervlakte onbebouwde percelen Dit is de oppervlakte van het onbebouwde perceel (volgens Kadaster) zonder de bebouwing (volgens GRB- hoofd- en bijgebouwen), ofwel de buitenruimte/ tuin (voor- en achterkant van het perceel), al dan niet verhard. gedeeld door het aantal desbetreffende percelen. De percelen zijn opgedeeld volgens functie/ grondgebruik van het kadaster: 1. appartementsgebouwen en buildings (wonen) 2. huizen, hoeven en bijgebouwen (wonen) 3. industrie (economie) 4. opslag (economie) 5. kantoor (economie) 6. commercieel (economie) 7. ander 8. onbebouwd (groen en parken) Bronnen: GRB en Kadaster