Stad in Cijfers - Databank

% onbebouwde oppervlakte van percelen met huizen t.o.v. oppervlakte van percelen

% onbebouwde grondoppervlakte van de percelen met huizen t.o.v. totale oppervlakte van percelen Dit is het aandeel van de percelen met huizen dat niet ingenomen wordt door bebouwing (volgens GRB- hoofd- en bijgebouwen) ofwel het % dat onbebouwd of niet bebouwd (voor- en achterkant buitenruimte) is van het desbetreffende perceel. De percelen zijn opgedeeld volgens functie/ grondgebruik van het kadaster: 1. appartementsgebouwen en buildings (wonen) 2. huizen, hoeven en bijgebouwen (wonen) 3. industrie (economie) 4. opslag (economie) 5. kantoor (economie) 6. commercieel (economie) 7. ander 8. onbebouwd (groen en parken) Bronnen: GRB en Kadaster