Stad in Cijfers - Databank

% onbebouwde oppervlakte van percelen met opslag gebouwen t.o.v. totale oppervlakte

% onbebouwde grondoppervlakte van de percelen met opslag gebouwen t.o.v. totale oppervlakte van het gebied Dit is het aandeel van de percelen met opslag gebouwen dat niet ingenomen wordt door bebouwing (volgens GRB- hoofd- en bijgebouwen) ofwel het % dat onbebouwd of niet bebouwd (voor- en achterkant buitenruimte) is van het desbetreffende perceel. De percelen zijn opgedeeld volgens functie/ grondgebruik van het kadaster: 1. appartementsgebouwen en buildings (wonen) 2. huizen, hoeven en bijgebouwen (wonen) 3. industrie (economie) 4. opslag (economie) 5. kantoor (economie) 6. commercieel (economie) 7. ander 8. onbebouwd (groen en parken) Bronnen: GRB en Kadaster