Stad in Cijfers - Databank

Bebouwde oppervlakte van percelen

Bebouwde grondoppervlakte van percelen (in m²). Dit is de oppervlakte van het perceel ingenomen door bebouwing (volgens GRB-hoofd en bijgebouwen). Percelen komen uit het kadaster en het betreft niet alleen de woonpercelen, maar ook de percelen met economische, openbare functies en zelfs onbebouwde percelen (zoals alle parken uitgezonderd Stadspark en Harmoniepark, die geen perceel zijn en dus als openbaar domein zijn ingetekend). De percelen zijn opgedeeld volgens functie/ grondgebruik van het kadaster: 1. appartementsgebouwen en buildings (wonen) 2. huizen, hoeven en bijgebouwen (wonen) 3. industrie (economie) 4. opslag (economie) 5. kantoor (economie) 6. commercieel (economie) 7. ander 8. onbebouwd (groen en parken) Bronnen: GRB en Kadaster