Stad in Cijfers - Databank

Groene (onverharde) buitenruimte van woonperceel per gezin

Groene (onverharde) onbebouwde oppervlakte (buitenruimte) van woonpercelen (appartementsgebouwen en huizen) per gezin Dit is de groene open oppervlakte van het perceel met woonfunctie (appartementsgebouwen en huizen), dus zonder de bebouwing (volgens GRB- hoofd- en bijgebouwen), onverharde, groene buitenruimte of tuin (voor- en achterkant van het perceel) per gezin (volgens Groenkaart Vlaanderen). De percelen zijn opgedeeld volgens functie/ grondgebruik van het kadaster: 1. appartementsgebouwen en buildings (wonen) 2. huizen, hoeven en bijgebouwen (wonen) 3. industrie (economie) 4. opslag (economie) 5. kantoor (economie) 6. commercieel (economie) 7. ander 8. onbebouwd (groen en parken) Deze groenkaart is een raster (1m resolutie) van segmentatieclassificatie van de zomervlucht orthofoto’s in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) met de klassen “Niet groen”, “Landbouw”, “Laag Groen” (minder dan 3m) en “Hoog Groen” (meer dan 3m), die om de 3 jaar worden aangemaakt sinds 2012. Bronnen: GRB, Groenkaart Vlaanderen en Kadaster