Stad in Cijfers - Databank

Niet gekadastreerde oppervlakte

De inverse van de oppervlakte van alle kadastrale percelen, vaak is dit de wegenis, spoor, pleinen, parken, maar sommige parken zijn een perceel De percelen zijn opgedeeld volgens functie/ grondgebruik van het kadaster: 1. appartementsgebouwen en buildings (wonen) 2. huizen, hoeven en bijgebouwen (wonen) 3. industrie (economie) 4. opslag (economie) 5. kantoor (economie) 6. commercieel (economie) 7. ander 8. onbebouwd (groen en parken)