Stad in Cijfers - Databank

% niet gekadastreerde oppervlakte t.o.v. totale oppervlakte

% niet gekadastreerde grondoppervlakte (inverse van de oppervlakte van alle kadastrale percelen, vaak is dit de wegenis, spoor, pleinen, parken) t.o.v. totale oppervlakte van het gebied De percelen zijn opgedeeld volgens functie/ grondgebruik van het kadaster: 1. appartementsgebouwen en buildings (wonen) 2. huizen, hoeven en bijgebouwen (wonen) 3. industrie (economie) 4. opslag (economie) 5. kantoor (economie) 6. commercieel (economie) 7. ander 8. onbebouwd (groen en parken) Bronnen: GRB en Kadaster