Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte structuurgroen

Structuurgroen: groene ruimten met bufferfunctie (visuele buffer, geluidsbuffer of buffer naar luchtkwaliteit) langs grote infrastructuren, van autosnelwegen tot spoorwegen, of bedrijfsgebouwen en ook onverhard groen in straten en pleinen.