Stad in Cijfers - Databank

% agrarisch groen t.o.v. publiek groen

Het aandeel agrarisch groen tov het totale publieke groen. Agrarisch groen, zowel onder voorwaarden toegankelijk als ontoegankelijk: groene ruimten met agrarische functie. Dit kan landbouw, weiland en landbouwwegen zijn. • onder voorwaarden toegankelijk: recreatief medegebruik (=belevingsgroen). Recreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan (wandelen, rusten, zitten). • ontoegankelijk: kan niet betreden worden (bijv. omheind, verbodsbord).