Stad in Cijfers - Databank

% wachtgroen t.o.v. totale oppervlakte

Het aandeel wachtgroen tov het totale gebied. Wachtgroen: gronden wachtend op invulling (projectontwikkeling, bedrijventerrein, grote privédomeinen,… ). Ook de gronden gelegen in de haven die gereserveerd zijn voor havenontwikkeling behoren tot deze indeling.