Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte publiek groen

Met publiek groen bedoelen we: alle hoofdcategorieën zoals natuurlijk groen, gebruiksgroen, agrarisch groen, structuurgroen en wachtgroen. Dit is dus exclusief pleinen, gebouwen en privégroen.