Stad in Cijfers - Databank

% publiek groen

Het aandeel groen tov het totale gebied. Met publiek groen bedoelen we: alle hoofdcategorieën zoals natuurlijk groen, gebruiksgroen, agrarisch groen, structuurgroen en wachtgroen. Dit is dus exclusief pleinen, gebouwen en privégroen.