Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte agrarisch groen (ovw toegankelijk)

Agrarisch groen, onder voorwaarden toegankelijk: groene ruimten met agrarische functie. Dit kan landbouw, weiland en landbouwwegen zijn. • onder voorwaarden toegankelijk: recreatief medegebruik (=belevingsgroen). Recreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan (wandelen, rusten, zitten).