Stad in Cijfers - Databank

% gebruiksgroen (ovw toegankelijk) t.o.v. totale oppervlakte

Het aandeel onder voorwaarden toegankelijk gebruiksgroen tov het totale gebied. Gebruiksgroen, onder voorwaarden toegankelijk: dit is een inperking van publiek gebruik: enkel toegankelijk op bepaalde tijdstippen of voor bepaalde groepen (o.a. leden zoals bij sportclubs,…), bijvoorbeeld de Zoo, woonwagenterrein, sportterreinen, volkstuinen,...