Stad in Cijfers - Databank

% natuurlijk groen (ontoegankelijk) t.o.v. totale oppervlakte

Het aandeel ontoegankelijk natuurlijk groen tov het totale gebied. Natuurlijk groen, ontoegankelijk: groene ruimten met een natuurfunctie zoals speciale beschermingszones (Vlaams Ecologisch Netwerk-VEN, Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn) en natuurgebieden die in beheer zijn van Natuurpunt of ANB. • ontoegankelijk: kan niet betreden worden (bijv. omheind, verbodsbord), bijvoorbeeld Fort 7 in Wilrijk en Kuifeend in de haven.