Stad in Cijfers - Databank

% agrarisch groen (ontoegankelijk)

Het aandeel ontoegankelijk agrarisch groen tov het totale groen. Agrarisch groen, ontoegankelijk: groene ruimten met agrarische functie. Dit kan landbouw, weiland en landbouwwegen zijn. • ontoegankelijk: kan niet betreden worden (bijv. omheind, verbodsbord).