Stad in Cijfers - Databank

% gebruiksgroen (toegankelijk)

Het aandeel gebruiksgroen tov het totale groen. Met gebruiksgroen bedoelen we: alle publiek toegankelijk gebruiksgroen zonder oppervlaktebeperking: parken, pocketparkjes, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen