Stad in Cijfers - Databank

% agrarisch groen (ovw toegankelijk) t.o.v. belevingsgroen

Het aandeel onder voorwaarden toegankelijk agrarisch groen tov belevingsgroen (gebruiksgroen en onder voorwaarden toegank. natuur en landbouw). Agrarisch groen, onder voorwaarden toegankelijk: groene ruimten met agrarische functie. Dit kan landbouw, weiland en landbouwwegen zijn. • onder voorwaarden toegankelijk: recreatief medegebruik (=belevingsgroen). Recreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan (wandelen, rusten, zitten).