Stad in Cijfers - Databank

% natuurlijk groen (ovw toegankelijk) t.o.v. belevingsgroen

Het aandeel onder voorwaarden toegankelijk natuurlijk groen tov belevingsgroen (gebruiksgroen en onder voorwaarden toegank. natuur en landbouw). Natuurlijk groen, onder voorwaarden toegankelijk: groene ruimten met een natuurfunctie zoals speciale beschermingszones (Vlaams Ecologisch Netwerk-VEN, Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn) en natuurgebieden die in beheer zijn van Natuurpunt of ANB. • onder voorwaarden toegankelijk: recreatief medegebruik. bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg (=belevingsgroen). Recreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan. (wandelen, rusten, zitten).