Stad in Cijfers - Databank

% gebruiksgroen (toegankelijk) t.o.v. belevingsgroen

Het aandeel toegankelijk gebruiksgroen t.o.v. belevingsgroen (gebruiksgroen en onder voorwaarden toegank. natuur en landbouw). Met gebruiksgroen bedoelen we: alle publiek toegankelijk gebruiksgroen zonder oppervlaktebeperking: parken, pocketparkjes, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen