Stad in Cijfers - Databank

% inwoners op 2 min. te voet van belevingsgroen

Het aandeel inwoners dat woont op max. 2 min (150m) wandelen van belevingsgroen. Met belevingsgroen bedoelen we: - alle publiek toegankelijk gebruiksgroen zonder oppervlaktebeperking: parken, pocketparkjes, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen - agrarisch of landbouwgroen, tenzij volledig ontoegankelijk - natuurlijk groen, tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg