Stad in Cijfers - Databank

% inwoners op 2-5 min. te voet van belevingsgroen

Het aandeel inwoners dat woont op - max. 2 min (150m) wandelen van bouwblok-belevingsgroen (<0,5ha) - max. 5 min (400m) wandelen van buurt-belevingsgroen (>0,5ha) Met bouwblok- en buurt-belevingsgroen bedoelen we: - publiek toegankelijk gebruiksgroen (parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen) - agrarisch of landbouwgroen, tenzij volledig ontoegankelijk - natuurlijk groen, tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg - bouwblok (kleiner dan 0,5 ha of 5.000m²): bijvoorbeeld groen rond Sint-Pauluskerk - buurt ( groter dan 0,5 ha of 5.000m²): bijvoorbeeld Vinkenpark, Harmoniepark, dus inclusief wijkgroen (>5ha) en stadsdeelgroen (>10ha) We streven dat alle inwoners (100%) op wandelafstand wonen op alle statistische niveaus (buurt, wijk, postzone, district, gordel en stad).