Stad in Cijfers - Databank

% inwoners op 50 meter van zichtgroen (bomen en belevingsgroen)

Het aandeel inwoners dat woont op 50 meter wandelen van zichtgroen (bomen en belevingsgroen). Met bomen en belevingsgroen bedoelen we: - bomen in straten op pleinen en alle publiek en onder voorwaarden toegankelijk gebruiksgroen: parken, pocketparkjes, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen - agrarisch of landbouwgroen, zowel ontoegankelijk als onder voorwaarden toegankelijk - natuurlijk groen, zowel ontoegankelijk als onder voorwaarden toegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg Uit onderzoek blijkt hoe belangrijk zicht op groen vanuit de woon- en werkplek is voor de mentale gezondheid en cognitieve ontwikkeling.