Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte onverharde ruimte in straten

Oppervlakte onverharde ruimte in straten (voetpad, rijweg). Met onverharde ruimte bedoelen we: De groenvlakken in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer), zoals boomkaders, hagen, gras, plantsoenen, …