Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte onverharde ruimte in straten en pleinen

Oppervlakte onverharde ruimte in straten (voetpad, rijweg) en pleinen. Met onverharde ruimte bedoelen we: De groenvlakken in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer), zoals boomkaders, hagen, gras, plantsoenen, …