Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte onverharde publieke ruimte (straten, pleinen en gebruiksgroen)

Oppervlakte onverharde publieke ruimte (straten, pleinen en groen) Met onverharde ruimte in straten en pleinen bedoelen we: De groenvlakken in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer), zoals boomkaders, hagen, gras, plantsoenen, … Met gebruiksgroen bedoelen we: alle publiek toegankelijk gebruiksgroen zonder oppervlaktebeperking: parken, pocketparkjes, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen