Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte onverharde ruimte op pleinen

Oppervlakte onverharde ruimte op pleinen. Met pleinen bedoelen we publiek toegankelijke ruimten, die vaak verhard zijn: pleinen, groene pleinen, kleine straathoekpleintjes, buurtsportterreinen. Met onverharde ruimte bedoelen we: De groenvlakken in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer), zoals boomkaders, hagen, gras, plantsoenen, …