Stad in Cijfers - Databank

% onverharde ruimte in straten

Percentage verharde ruimte tov de oppervlakte van de straat. Met verharde ruimte bedoelen we: De ruimte zonder de groenvlakken in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer), zoals boomkaders, hagen, gras, plantsoenen, …