Stad in Cijfers - Databank

% onverharde ruimte in straten en pleinen

Percentage onverharde ruimte tov de oppervlakte van de straat en de pleinen. Met onverharde ruimte bedoelen we: De groenvlakken in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer), zoals boomkaders, hagen, gras, plantsoenen, …