Stad in Cijfers - Databank

% onverharde publieke ruimte (straten, pleinen en gebruiksgroen)

Percentage onverharde publieke ruimte tov de oppervlakte van de publieke ruimte (straten, pleinen en groen) Met onverharde ruimte in straten en pleinen bedoelen we: De groenvlakken in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer), zoals boomkaders, hagen, gras, plantsoenen, … Met gebruiksgroen bedoelen we: alle publiek toegankelijk gebruiksgroen zonder oppervlaktebeperking: parken, pocketparkjes, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen