Stad in Cijfers - Databank

% percelen met gebouwen t.e.m. 2 verdiepen

Verhouding percelen met gebouwen t.e.m. 2 verdiepen t.o.v het totaal aantal percelen