Stad in Cijfers - Databank

% onverharde ruimte in straten en pleinen tov totale oppervlakte

Percentage onverharde ruimte in straten en pleinen tov het totale gebied. Met onverharde ruimte bedoelen we: De groenvlakken in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer), zoals boomkaders, hagen, gras, plantsoenen, …