Stad in Cijfers - Databank

% onverharde ruimte

Het aandeel onverharde ruimte tov het totale gebied. Met onverharde ruimte bedoelen we: - water dat niet tot publiek groen behoort ( bijvoorbeeld Schelde, Galgenweel, Dokken Eilandje, Ekerse Putten, Havendokken, Albertkanaal) - publiek groen (natuurlijk groen, gebruiksgroen, agrarisch groen, structuurgroen en wachtgroen, inclusief bijbehorend water, exclusief pleinen, gebouwen en privégroen) - onverharde ruimte in straten en pleinen (groenvlakken: zoals boomkaders, hagen, gras, plantsoenen, … ) - privaat groen op percelen met woon-, economische en andere functie (op basis van Groenkaart Vlaanderen)