Stad in Cijfers - Databank

% onverharde publieke ruimte tov totale oppervlakte

Percentage onverharde publieke ruimte tov tov het totale gebied. Met onverharde ruimte in straten en pleinen bedoelen we: De groenvlakken in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer), zoals boomkaders, hagen, gras, plantsoenen, … Met gebruiksgroen bedoelen we: alle publiek toegankelijk gebruiksgroen zonder oppervlaktebeperking: parken, pocketparkjes, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen