Stad in Cijfers - Databank

% (her)aangelegde pleinen

Percentage (her)aangelegde pleinen tov de totale oppervlakte van pleinen, dat wil zeggen investeringen in en vernieuwen van pleinen. Deze investeringen kunnen over zeer uiteenlopende werken gaan van een volledige tot een gedeeltelijke heraanleg: rioleringswerken, wegeniswerken, spoorwerken, aanleg groen, sport- en speelterreinen, verlichting, meubilair, waterbeheer, nutsvoorzieningen,... Om een zicht te krijgen op deze werken tekent de afdeling Ontwerp en Uitvoering van Stadsontwikkeling de contouren van deze innames in openbaar domein (je vindt deze vlakken ook in het open geodata portaal). Het is deze oppervlakte die berekend wordt tov het totale publiek domein (straten en pleinen). Het zijn telkens de investeringen van het afgelopen jaar (toestand op 1 januari van huidige jaar).