Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte (her)aangelegde pleinen (afgelopen 6 jaar)

Oppervlakte (her)aangelegd pleinen, dat wil zeggen investeringen in en vernieuwen van pleinen, van de afgelopen 6 jaar. Voor 2019 (toestand op 1 januari van 2019) betekent dat dus de som van (her)aangelegd publiek domein van 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 en 2013. We berekenen deze som omdat deze investeringen sterk kunnen fluctueren van jaar tot jaar, van wijk tot wijk. Deze investeringen kunnen over zeer uiteenlopende werken gaan van een volledige tot een gedeeltelijke heraanleg: rioleringswerken, wegeniswerken, spoorwerken, aanleg groen, sport- en speelterreinen, verlichting, meubilair, waterbeheer, nutsvoorzieningen,... Om een zicht te krijgen op deze werken tekent de afdeling Ontwerp en Uitvoering van Stadsontwikkeling de contouren van deze innames in openbaar domein (je vindt deze vlakken ook in het open geodata portaal). Het is deze oppervlakte die berekend wordt tov het totale publiek domein (straten en pleinen).