Stad in Cijfers - Databank

# meter weg met snelheid 20 km/u (woonerf)

Lengte van de wegen (in meter) met een toegelaten snelheid van 20km/u. Dit zijn de woonerven. Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen en de snelheid wordt aangevuld door de dienst Mobiliteit van de stad Antwerpen.