Stad in Cijfers - Databank

% weg met snelheid 100 km/u

% wegen met een toegelaten snelheid van 100 km/u tov het totale wegennet (gemotoriseerd als niet gemotoriseerd). Dit is de Antwerpse ring. Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen en de snelheid wordt aangevuld door de dienst Mobiliteit van de stad Antwerpen.