Stad in Cijfers - Databank

% weg met snelheid 120 km/u

% wegen met een toegelaten snelheid van 120 km/u tov het totale wegennet (gemotoriseerd als niet gemotoriseerd). Dit zijn de autosnelwegen op het grondgebied Antwerpen. Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen en de snelheid wordt aangevuld door de dienst Mobiliteit van de stad Antwerpen.