Stad in Cijfers - Databank

% weg met snelheid 90 km/u

% wegen met een toegelaten snelheid van 90 km/u tov het totale wegennet (gemotoriseerd als niet gemotoriseerd). Dit zijn enkele hoofdwegen. Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen en de snelheid wordt aangevuld door de dienst Mobiliteit van de stad Antwerpen.