Stad in Cijfers - Databank

% weg met onbekende snelheid

% wegen met een onbekende snelheid tov het totale wegennet (gemotoriseerd als niet gemotoriseerd). Deze wegen hebben geen of een onbekende snelheidsbeperking, dit zijn vaak de tramwegen en private wegen. Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen en de snelheid wordt aangevuld door de dienst Mobiliteit van de stad Antwerpen.