Stad in Cijfers - Databank

# meter weg met wegbreedte tussen 20 en 40 m

Lengte van wegen met een wegbreedte tussen 20 en 40 m. Met wegbreedte bedoelt men de weg of straat van perceel tot perceel, dus naast rijweg ook voetpad, ev. fietspad, parkeerstrook, berm, ... Deze informatie is een schatting en berekend op de geodata-vlakken van GRB- wegbaan van Informatie Vlaanderen aan de hand van de volgende formule: 0.25* [SHAPE_Length] - 0.5*(0.25* [SHAPE_Length]^2 - 4* [SHAPE_Area])^0.5)).