Stad in Cijfers - Databank

% meter weg met wegbreedte > 40 m (brede wegen)

% van wegen met een wegbreedte groter dan 40 m (brede wegen). Met wegbreedte bedoelt men de weg of straat van perceel tot perceel, dus naast rijweg ook voetpad, ev. fietspad, parkeerstrook, berm, ... Deze informatie is een schatting en berekend op de geodata-vlakken van GRB- wegbaan van Informatie Vlaanderen aan de hand van de volgende formule: 0.25* [SHAPE_Length] - 0.5*(0.25* [SHAPE_Length]^2 - 4* [SHAPE_Area])^0.5)).