Stad in Cijfers - Databank

# kilometer bovenlokale weg (gemeentelijk en gewestweg)

Lengte van alle straten (in kilometer), die een officiële straatnaam hebben en die in beheer zijn van het Vlaamse gewest (gewestweg) en de stad Antwerpen (bovenlokaal gemeentelijke weg): - zonder autosnelweg (E20, E314, A13), ring, op- en afrittencomplexen en tramweg, - zowel wegen bestemd zijn voor gemotoriseerd verkeer (gewone rijbanen, rotondes) als voor niet-gemotoriseerd verkeer verkeer (wandel- of fietswegen of voetgangerszones met straatnamen). - voorbeelden van gewestwegen zijn Singel, Bredabaan, Grotesteenweg en Plantin en Moretuslei - voorbeelden van bovenlokale gemeentelijke wegen zijn VIIde-Olympiadelaan, Veltwijcklaan, Belgiëlei, Leien Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen.