Stad in Cijfers - Databank

# kilometer gemeentelijke weg (lokaal en bovenlokaal)

Lengte van alle straten (in kilometer), die een officiële straatnaam hebben en die in beheer zijn van de stad Antwerpen en de districten (lokaal en bovenlokale gemeentelijke weg): - zonder autosnelweg (E20, E314, A13), ring, op- en afrittencomplexen en tramweg, - zowel wegen bestemd zijn voor gemotoriseerd verkeer (gewone rijbanen, rotondes) als voor niet-gemotoriseerd verkeer verkeer (wandel- of fietswegen of voetgangerszones met straatnamen). Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen.