Stad in Cijfers - Databank

# kilometer bovenlokaal gemeentelijke weg

Lengte van alle straten (in kilometer), die een officiële straatnaam hebben en die in het beheer zijn van de stad Antwerpen (bovenlokaal gemeentelijke weg): - zonder autosnelweg (E20, E314, A13), ring, op- en afrittencomplexen en tramweg, - zowel wegen bestemd zijn voor gemotoriseerd verkeer (gewone rijbanen, rotondes) als voor niet-gemotoriseerd verkeer verkeer (wandel- of fietswegen of voetgangerszones met straatnamen). - voorbeelden van bovenlokale gemeentelijke wegen zijn VIIde-Olympiadelaan, Veltwijcklaan, Belgiëlei, Leien Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen.