Stad in Cijfers - Databank

# meter lokaal gemeentelijke weg

Lengte van alle straten (in meter), die een officiële straatnaam hebben en die in beheer zijn van de stad Antwerpen, met name de districten (lokaal gemeentelijke weg): - zonder autosnelweg (E20, E314, A13), ring, op- en afrittencomplexen en tramweg, - zowel wegen bestemd zijn voor gemotoriseerd verkeer (gewone rijbanen, rotondes) als voor niet-gemotoriseerd verkeer verkeer (wandel- of fietswegen of voetgangerszones met straatnamen). Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen.