Stad in Cijfers - Databank

% bovenlokale weg (gemeentelijk en gewestweg)

% officiële straten die in beheer zijn van het Vlaamse gewest (gewestweg) en de stad Antwerpen (bovenlokaal gemeentelijke weg) tov van alle straten: - zonder autosnelweg (E20, E314, A13), ring, op- en afrittencomplexen en tramweg, - zowel wegen bestemd zijn voor gemotoriseerd verkeer (gewone rijbanen, rotondes) als voor niet-gemotoriseerd verkeer verkeer (wandel- of fietswegen of voetgangerszones met straatnamen). - voorbeelden van gewestwegen zijn Singel, Bredabaan, Grotesteenweg en Plantin en Moretuslei - voorbeelden van bovenlokale gemeentelijke wegen zijn VIIde-Olympiadelaan, Veltwijcklaan, Belgiëlei, Leien Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen.